Vybrané state, myšlienky a recenzia knihy

Mark Twain Autobiografia I.

Marcus M. Borealis

Prvý diel

09.04.2018Jednou je hůř, jednou je líp,

život Tě nejednou povznes i skříp,

Jednou jsi nic, jednou jsi král,

zbývá jen jediné - táhnout to dál“


Jiří Korn – autor piesne „Jednou je hůř, jednou je líp

Namiesto úvodu...

Na nasledujúcich stránkach tohto textu je prezentovaná I. časť myšlienok v rámci Stručnej recenzie skvelej, poučnej a pútavej knižky Marka Twaina "Autobiografia I." publikovanej vo vydavateľstve Volvox Globator, Praha v roku 2016, ktorá bola preložená do českého jazyka pánom Romanom Tadičom, (rozsah českého vydania je 450 strán, pričom v prípade tejto knihy sa jedná iba o prvý diel Twainovho autobiografického triptychu).

poznámka: Pod pojmom "Autobiografia" alebo "Kniha" sa v ďalšom texte rozumie táto kniha v českom jazyku.

Pôvodný anglický originál tejto knihy bol publikovaný vo vydavateľstve University of California Press, v roku 2010 (teda presne sto rokov po smrti Marka Twaina, teda presne tak, ako si to želal samotný Twain...)

Anglické vydanie "Autobiografie Marka Twaina" vzniklo ako výsledok rozsiahleho (35-ročného) editorského úsilia pod vedením pani Harriet Elinor Smith (táto editorská práca začala ešte v roku 1965). Autobiografia vychádza vlastne po prvýkrát v neupravovanej verzii a presne v tej podobe, ako bolo komplikovaným spôsobom zistené a výslovne doložené v písomnej pozostalosti po Markovi Twainovi. Pričom príprava tohto náročného diela si vyžadovala prácu rozsiahleho kolektívu editorov a študentov z University of California (tzv. Bancroft Library) vykonanú v rámci projektu "MarkTwainProject". Súvisiace textové materiály o tomto projekte sú voľne dostupné na webových stránkach www.marktwainproject.org , resp. www.twainquotes.com

Prípadné chyby v texte, alebo Vaše pripomienky môžete posielať na web adresu mayog@szm.sk

Nasledujúci text je rozčlenený do nasledujúcich tematických častí - resp. kapitol:

Kapitola 1. Stručné úvodné predstavenie osobnosti Marka Twaina

Kapitola 2. Obdobie cisárstva v antickom Ríme (začiatok vlády dynastie Flaviovcov)

Kapitola 3. Obdobie „chaosu“ v anglickom štáte (v období rokov 1649-1660)

Kapitola 4. Príbeh busty anglického kráľa Karla I. vytvorenej Gianlorenzom Berninim


Kapitola 5. „Obdobie chaosu“ na ministerstve kultúry SR (v lete v roku 2014)


Kapitola 6. „Zo života a diela Marka Twaina


Kapitola 7. Stručné poznámky k rozsiahlemu literárnemu dielu Marka Twaina


Kapitola 8. Dlhý boj za nezávislosť, osamostatnenie a vznik USA


Kapitola 9. Ústava USA


Kapitola 10. Rozlúčková reč Juraja Washingtona


Kapitola 11. Intenzívna územná expanzia USA


Kapitola 12. Poučný príbeh o Maximiliánovi z dynastie Habsburgovcov


Kapitola 13. Prebieha tzv. "Druhá etapa priemyselnej revolúcie" v USA (roky 1870-1914)


Kapitola 14. Obdobie pred občianskou vojnou v USA (tzv. „Antebellum Era“ do roku 1861)


Kapitola 15. Obdobie občianskej vojny v USA (obdobie rokov 1861-1865)


Kapitola 16. Dve etapy obdobia tzv. "Éry Rekonštrukcie" v dejinách USA


Kapitola 17. Obdobie tzv. "Pozláteného veku" v dejinách USA (približne obdobie rokov 1865-1900)


Kapitola 18. Ako to vlastne bolo s „obsadzovaním“ nových území ku USA napr. po roku 1890 ?


Kapitola 19. "Progresívna éra" v dejinách USA (obdobie rokov 1900-1914)


Kapitola 20. „Poučná mediálna kauza „Twain –Ament“«
 1 
»